ابزارالات مددخانی

 

                          عمده ابزار، بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده ابزار و یراق در ایران حضور شما را گرامی میدارد

 

لیست قیمت فروشگاه عمده ابزار

Search:
کالای مورد نظر خود را وارد و سپس کلید ENTERرا فشار دهید
id گروه واحد قیمت ققق
801 تراز 30 اتکس ابزارالات دستی عدد 87000
802 تراز 30 STA ابزارالات دستی عدد 90000
803 تراز 30 یونیور ابزارالات دستی عدد 340000
804 تراز 35 بست ابزارالات دستی عدد 90000
805 تراز 50 یونیور ابزارالات دستی عدد 520000
806 تراز 60 بست ابزارالات دستی عدد 150000
807 تراز لیزری ابزارالات دستی عدد 300000
808 تیغ کاتر STA ابزارالات دستی عدد 1590
809 تیغ کاغذبر ابزارالات دستی عدد 1200
810 تیغ موکت بر بزرگ ابزارالات دستی عدد 1450
811 تیغ موکت بر چینی ابزارالات دستی عدد 750
812 جعبه ابزار 2 فلزی ابزارالات دستی عدد 325000
813 جعبه ابزار 503 ابزارالات دستی عدد 430000
814 جعبه ابزار فلزی 3 ابزارالات دستی عدد 385000
815 جعبه ابزار مدرن بزرگ ابزارالات دستی عدد 115000
816 جعبه ابزار مدرن کوچک ابزارالات دستی عدد 83000
817 جعبه ابزار 502 ابزارالات دستی عدد 350000
818 جعبه ابزار فلزی 2 تک ابزارالات دستی عدد 308750
819 جعبه ابزار قفل فلزی نووا ابزارالات دستی عدد 460000
820 خارباز کن ابزارالات دستی عدد 88000
821 خارجمع کن ابزارالات دستی عدد 88000
822 رگلاتور ایران خانگی ابزارالات دستی عدد 57000
823 رگلاتور پرسی قوی ابزارالات دستی عدد 71500
824 رگلاتور پرسی معمولی ابزارالات دستی عدد 43000
825 سنگ نفت ابزارالات دستی عدد 20000
826 سوهان 12 ابزارالات دستی عدد 72000
827 سوهان اره بنزینی ابزارالات دستی عدد 69000
828 سوهان اهن جور ابزارالات دستی عدد 6800
829 سوهان چوب جور ابزارالات دستی عدد 7300
830 سوهان دم دم ابزارالات دستی عدد 66000
831 سوهان گرد 10 ابزارالات دستی عدد 68000
832 سوهان گرد 8 ابزارالات دستی عدد 48000
833 صفحه المینیوم بزرگ ابزارالات دستی عدد 35000
834 صفحه پولیش المانی ابزارالات دستی عدد 80000
835 صفحه پولیش بزرگ ابزارالات دستی عدد 9000
836 صفحه پولیش کوچک ابزارالات دستی عدد 8500
837 فازمتر المانی ابزارالات دستی عدد 7800
838 فازمتر درجه یک ابزارالات دستی عدد 21000
839 قلع 63 ابزارالات دستی عدد 980000
840 قلع پلاستیکی ابزارالات دستی عدد 7500
841 قیچی لوله سبز بزرگ ابزارالات دستی عدد 115000
842 کیت 5 عددی انبردست الکترونیکی ابزارالات دستی عدد 225000
843 کیف ابزار تک زیپ ابزارالات دستی عدد 18000
844 کیف ابزار دو زیپ ابزارالات دستی عدد 23000
845 کیف ابزار 3037 ابزارالات دستی عدد 153000
846 لقمه اتو لوله سبز ابزارالات دستی عدد 39000
847 متر 10 روکش دار اوربیس ابزارالات دستی عدد 89500
848 متر 15 متری پارچه ای ابزارالات دستی عدد 60000
849 متر 3 متری روکش دار اوربیس ابزارالات دستی عدد 31000
850 STA متر 3 متری فیسکو ابزارالات دستی عدد 25500
851 متر 5 متری روکش دار ابزارالات دستی عدد 53000
852 STA متر 5 متری فیسکو ابزارالات دستی عدد 30000
853 متر 5.5 متری روکش دار ابزارالات دستی عدد 50000
854 متر 50 متری پارچه ای ابزارالات دستی عدد 210000
855 متر 7.5 متری روکش دار ابزارالات دستی عدد 75000
856 متر 7.5 متری روکش دار اوربیس ابزارالات دستی عدد 68500
857 متر فلزی 30 متری طرح ریشتر ابزارالات دستی عدد 360000
858 متر لیزری ابزارالات دستی عدد 520000
859 متر 10 متری پارچه ای ابزارالات دستی عدد 42000
860 متر 20 متری پارچه ای ابزارالات دستی عدد 80000
861 متر 30 متری پارچه ای ابزارالات دستی عدد 125000
862 متر 3 متری نووا ابزارالات دستی عدد 54000
863 متر 3 متری نشکن ابزارالات دستی عدد 39500
864 متر 5.5 متری نووا ابزارالات دستی عدد 93000
865 متر 5 متری فیسکو ابزارالات دستی عدد 28000
866 متر 3 متری فیسکو ابزارالات دستی عدد 23000
867 متر 5.5 متری وود ابزارالات دستی عدد 110000
868 متر 5 متری نووا ابزارالات دستی عدد 85000
869 متر 5 متری نشکن ابزارالات دستی عدد 52900
870 متر 7.5 متری نووا ابزارالات دستی عدد 119000
871 متر 7.5 متری نشکن ابزارالات دستی عدد 74900
872 مفتول بر 1050 ایران پتک ابزارالات دستی عدد 2100000
873 مفتول بر 1050 توسن ابزارالات دستی عدد 1250000
874 مفتول بر 750 ابزارالات دستی عدد 800000
875 مفتول بر 450 ایران پتک ابزارالات دستی عدد 535000
876 مفتول بر 600 ایران پتک ابزارالات دستی عدد 766000
877 مفتول بر 600 چینی ابزارالات دستی عدد 750000
878 مفتول بر 900 ایران پتک ابزارالات دستی عدد 1488000
879 موکت بر خشابی ابزارالات دستی عدد 12500
880 موکت بر فلزی تک ابزارالات دستی عدد 28000
881 موکت بر کاغذ بر ابزارالات دستی عدد 13000
882 موکت بر 8 تیغ ابزارالات دستی عدد 55000
883 موکت بر دوطرفه ابزارالات دستی عدد 17000
884 موکت بر سربی ابزارالات دستی عدد 32000
885 قلم 2 پنگوئن موئی قلم رنگ ها عدد 40000
886 قلم 2.5 طلایی قلم رنگ ها عدد 36000
887 قلم 2.5 خارجی قلم رنگ ها عدد 12000
888 قلم 2.5*400*14 قلم رنگ ها عدد 66000
889 قلم 3 پنگوئن مویی قلم رنگ ها عدد 58000
890 قلم 4 خارجی قلم رنگ ها عدد 30000
891 قلم رنگ 1 پنگوئن مویی قلم رنگ ها عدد 23000
892 قلم رنگ 1.5 پنگوئن موئی قلم رنگ ها عدد 26000
893 قلم رنگ 1.5 خارجی قلم رنگ ها عدد 10000
894 قلم رنگ 12*3 مقلاویز قلم رنگ ها عدد 53000
895 قلم رنگ 14*4 مقلاویز قلم رنگ ها عدد 70000
896 قلم رنگ 15*3 مقلاویز قلم رنگ ها عدد 48000
897 قلم رنگ 15*5 مقلاویز قلم رنگ ها عدد 55000
898 قلم رنگ 4 پنگوئن موئی قلم رنگ ها عدد 80000
899 قلم رنگ نمره 2 قلم رنگ ها عدد 26000
900 قلم رنگ نمره 2.5 قلم رنگ ها عدد 32000
مشتریان ما
Background
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image